Privacybeleid

 1. Algemeen 
  Jan Vertonghen Foundation, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60 Bus 167, 2000 Antwerpen, België, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (hierna 0691.922.675) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.janvertonghenfoundation.com.
 2. Persoonsgegevens die verzameld worden
  1. De gegevens die je ons meedeelt 
   In het aanmeldingsformulier op de website:

   • Voornaam
   • Achternaam
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
  2. De gegevens die automatisch opgeslagen worden: 
   Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
   Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Jan Vertonghen Foundation en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.
  3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld 
   In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Jan Vertonghen Foundation aan Jan Vertonghen Foundation dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.
 3. Doeleinden van de verwerking
  1. Algemene doeleinden 
   Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

   • Je de dienst aangeboden op www.janvertonghenfoundation.com te kunnen leveren;
   • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van www.janvertonghenfoundation.com
   • Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
   • De technische administratie van www.janvertonghenfoundation.com te beheren;
   • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van www.janvertonghenfoundation.com.
  2. Direct marketing en mededeling aan derden 
   Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Jan Vertonghen Foundation hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.
   Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@janvertonghenfoundation.com.
 4. Duur van het bijhouden van de gegevens
  Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Jan Vertonghen Foundation.
 5. Recht van toegang en verbetering 
  Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@janvertonghenfoundation.com of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy.
  Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Jan Vertonghen Foundation mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Jan Vertonghen Foundation.
 6. Recht van verzet 
  Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@janvertonghenfoundation.com. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid 
  Jan Vertonghen Foundation heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de www.janvertonghenfoundation.com te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Jan Vertonghen Foundation aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  Jan Vertonghen Foundation houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Jan Vertonghen Foundation niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Jan Vertonghen Foundation. Jan Vertonghen Foundation is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Jan Vertonghen Foundation raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
 2. Cookies
  1. Informatie over ons gebruik van Cookies 
   Jan Vertonghen Foundation gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
   Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van www.janvertonghenfoundation.com zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
   Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website
   Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@janvertonghenfoundation.com.
  2. Wat is een cookie? 
   Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.
   Van zodra je www.janvertonghenfoundation.com bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.
  3. Soorten cookies 
   Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
   First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.janvertonghenfoundation.com).
   Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
   Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
   Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
  4.  Jouw toestemming 
   Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te  kunnen  gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je browserinstellingen.
   Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
   Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
  5. Je browserinstellingen veranderen 
   Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

  6. Meer informatie over cookies 
   Informatie over cookies
   Nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/
   Internet Advertising Bureau
   De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/
 3. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding 
  Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
  De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.
 4. Aanvaarding 
  Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Jan Vertonghen Foundation jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.